• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Vepor, Klenovec

Vitajte v Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Klenovec

Oznamujeme
 21.4.2022   Rozhodnutie RÚVZ RS  
 21.1.2022   Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni  
 21.12.2021   OZNÁMENIE O PODMIENKACH NÁVŠTEV PSS v DD a DSS Klenovec na obdobie vianočných a novoročných sviatkov. Platí od 20.12.2021 – do 9.1.2022  
 21.12.2020   Rozhodnutie RÚVZ RS o karanténnych opatreniach  
 29.9.2020   Opatrenia v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb Klenovec platné od 29.09.2020  
 07.5.2020   Krízový plán (COVID-19)  
 27.2.2020   Ekonomicky oprávnené náklady 2019  
 15.1.2020   Obchodná verejná súťaž na predaj hnuteľného majetku  

Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Klenovec

Budova pod názvom Zariadenie sociálnych služieb Vepor je majetkom Obce Klenovec. Celý nápad využiť túto nehnuteľnosť, predtým slúžiacu na školské účely – ZŠ, MŠ, OS, vznikol ako menovitý projekt starostu obce Klenovec JUDr. P. Struhára, ktorému nebol ľahostajný život starých občanov v obci. Celá realizácia DD sa začala už v roku 1995 – 1996 ešte pod hlavičkou Okresného úradu v Rim. Sobote. V roku 1998 prešli kompetenčne tieto náležitosti pod Krajský úrad v Banskej Bystrici, takže zriaďovateľom tohto zariadenia 16.09.1998 bol menovaný úrad. 26.05.1999 bolo zariadenie spustené do prevádzky a mohlo začať poskytovať sociálne služby spojené s celoročným ubytovaním starým občanom v zmysle ustanovení zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Rôznymi úpravami a rekonštrukciou tak vzniklo najprv 20 miest pre seniorov. Od roku 2001 vznikla aj potreba rozšírenia spektra sociálnych služieb tak DD vyčlenilo z tejto kapacity aj poskytovanie sociálnych služieb telesne postihnutým starším občanom a dnešná kapacita DD a DSS je 23 klientov.