• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Vepor, Klenovec

OZNÁMENIE O PODMIENKACH NÁVŠTEV PSS v DD a DSS Klenovec na obdobie vianočných a novoročných sviatkov. Platí od 20.12.2021 – do 9.1.2022

Termín návštevy je potrebné dohodnúť so sestrou na t. č.: 0911033960, 047 54 84 102.
• Návšteva môže byť až po telefonickom dohovore, kde si dohodne dátum a hodinu. Zároveň návšteva bude oboznámená s podmienkami návštevy,
• Vstupné brány sú zatvorené. Návšteva sa hlási pri vstupnej bráničke zariadenia .
• Návštevné hodiny z personálnych dôvodov sú len v pracovné dni od 09.30– 11,00 hod,

Návštevy sú umožnené všetkým príbuzným / očkovaní, prekonaní, testovaní/, ktorí sú bez výnimky povinní preukázať sa pred návštevou dokladom o tom, že sú testovaní / od odberu PCR neprešlo 72 hod., od odberu Ag testu neprešlo 48 hod. /.

Pre návštevy platí :
• Návšteva vyplní čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.
• Počas celej návštevy je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.
• Návšteva je povinná podstúpiť dezinfekciu rúk a podrobiť sa meraniu teploty.
• Na návštevu môže prísť z kapacitných dôvodov zariadenia len jedna osoba, deti do 15 rokov majú vstup zakázaný,
• Návšteva môže trvať max. 20 min.+ 10 min. dezinfekcia,
• Návšteva prebieha v interiéri, v miestnosti v chodbe pri treťom vchode zariadenia.
• Po odchode návštevy je potrebné miesto dezinfikovať podľa plánu dezinfekcie v zariadení sociálnych služieb.

Klient v terminálnom štádiu, na základe povolenia riaditeľa zariadenia – môže prijať návštevu na izbu.
• Pred vstupom na izbu platia prísne protiepidemické opatrenia.
• Na návštevu môže do izby vstúpiť max. 1 osoba, deti do 18 rokov majú vstup zakázaný
• Izba sa musí pravidelne vetrať, po odchode návštevy izbu dezinfikovať podľa plánu dezinfekcie v zariadení sociálnych služieb /kľučky sedadlá.../.

DOVOLENKA PSS V DOMÁCOM PROSTREDÍ
Od 20.12.2021 – do 9.1.2022

Dovolenku je potrebné nahlásiť sociálnemu pracovníkovi telefonicky načíslo : 0911033960, 047/5484102 v pracovný deň.
Trvanie dovolenky:
-Minimálne 3 dni
-Odchod na dovolenku a príchod z dovolenky je možné iba v pracovné dni.
-Po návrate z dovolenky – očkovaný klient ide do karantény na 3 dnia nezaočkovaný klient až na 5 dní.
-
Prosíme návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19.

V Klenovci : 20.12.2021
Vypracovala: Bc. Zuzana Antalová – sestra
Schválila: PhDr. Katarína Zamborová - riaditeľ

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
21. 12. 2021  OZNÁMENIE-o-návštevách-počas-vianočných-a-novoročných-sviatkov 27 kB [pdf]