• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Vepor, Klenovec

Podmienky prijatia do Útulku

Doklady potrebné pre umiestnenie do Útulku

    • Platný občiansky preukaz a zdravotný preukaz,

    • Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku,

    • Potvrdenie o príjme – poberaní soc. dávky, dôchodku a pod.,

    • Potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára ( nie staršie ako 3 dni).


Informácie o voľných miestach v Útulku a základných postupoch pri príjme do Útulku poskytne riaditeľka alebo sociálna pracovníčka v DD a DSS Klenovec na telefónnych číslach a e-mailových adresách uvedených v Kontaktoch.